คำถามที่พบบ่อย

1ระยะเวลาในการผลิตพร้อมส่ง ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?
-โดยระยะเวลาในการผลิตพร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และ 3-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวัตถุดิบหรือชิ้นงาน
2มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อหรือไม่?
-ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถสั่งได้ตั้งแต่จำนวน 1 ชิ้น หรือ สั่งในปริมาณมาก
3วิธีการสั่งซื้อ?
-โปรดส่งใบสั่งซื้อมาได้ทางช่องทางต่อไปนี้ Email: matrixcenter@outlook.co.th คำสั่งซื้อจะมีผลเมื่อเราได้ตรวจสอบและยืนยันตอบรับกลับไปแล้วทางอีเมล์เท่านั้น
4ช่องทางการส่งสินค้า
-เนื่องจากสินค้าของเราเป็นการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าทั้งในรูปแบบของ Original Equipment Manufacturing (OEM) และในรูปแบบของ Original Design Manufacturing (ODM) ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการส่งได้ดังต่อไปนี้
- รถบริษัทไปส่งให้ (ในกรณีอยู่ในเขตขนส่งของบริษัท)
- ลูกค้าเข้ามารับสินค้าด้วยตนเอง
- จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่ง
5เรามีบริการส่งสินค้าฟรีเมื่อการสั่งซื้อมียอดสั่งซื้อต่อการส่งดังนี้
-เงื่อนไขการส่งฟรีโดยรถของบริษัท
1. จ. สมุทรปราการ ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท
2. พื้นที่การส่งอื่นๆ ยอดขั้นต่ำ 5,000บาท
6การรับประกันสินค้า
-สินค้าของบริษททุกชิ้นมีการรับประกันขั้นต่ำ 6 เดือน ยกเว้นมีการระบุพิเศษ (เช่นเครื่องจักร หรืออะไหล่สำคัญ จะมีการรับประกัน 1 ปี) เปลี่ยนฟรีภายใน 5-7 วันที่ทำการสั่งซื้อหากสินค้ามีปัญหา
7การขอราคา
-ส่งแบบงาน ไฟล์งาน หรือตัวอย่างชิ้นงานเพื่อทำใบเสนอราคามาได้ทางช่องทางต่อไปนี้ Email: matrixcenter@outlook.co.th