งานเชื่อมประกอบ

งานกลึง
6 กันยายน 2019

งานเชื่อมประกอบ