งานกลึง

งานพลาสติก ปอม
6 กันยายน 2019
งานเชื่อมประกอบ
21 สิงหาคม 2019

งานกลึง