ทำไมต้องเป็น Matrix Center

  • ทำเลที่ตั้งเราอยู่ไม่ไกลจากลูกค้า ระบบคมนาคมขนส่งสะดวก และโรงกลึง แมททริกซ์ เซ็นเตอร์ ยังตั้งอยาในเขตพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอย่างจังหวัดสมุทรปราการ
  • ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อันได้แก่ เครื่องกัดหรือเครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง CNC เครื่องกลึงออโต้ เครื่องเจียระไนราบ เครื่องเจียระไนกลม เป็นต้น เครื่องจักรใหม่ มีเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่แรงงานในโรงกลึงซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรส่วนใหญ่มักจะมาจากไต้หวันเพราะของญี่ปุ่นอาจมีราคาสูง และสามารถใช้ได้
  • มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
  • รู้จริง มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้บริหารและลูกจ้างมีทักษะความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
    และตัวสินค้าที่ทำ การผลิตพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านการกลึง ความรู้ด้านโลหะ การลับมีด การเลือกมีด และวิธีการทำ โปรแกรมเครื่อง CNC หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น
  • มีความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต พร้อมปรับปรุงและแก้ไขแบบงาน จนลูกค้าพอใจและตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันถ่วงที
  • ดำเนินการได้อย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการผลิตและการบริการลูกค้าที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดซื้อให้กับลูกค้าได้
  • เสนอราคารวดเร็วทันใจ ไม่เกิน 1-3 วัน เราตระหนักถึงความสำคัญของงานบริการที่สามารถช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วย แม้ว่าบริษัทเรานั้นจะเป็นผู้ผลิตก็ตาม